Agenda

November/december

  

  • 20-11-2017 Voorlichtingsavond VO ouders gr.8
  • 23- 11- 2017Ronde tafelgesprek
  • 05-12-2017 Sinterklaasfeest
  • 06-12-2017 Studiedag onderbouw; Kinderen groep 1-2-3 zijn vrij.
    20-12-2017 Kerstfeest 17 tot 19 uur; Alle kinderen vanaf 12 uur vrij!
  • 22-12-2017 Alle kinderen om 12 uur vrij
  • 25-12-2017 t/m 05-01-2018  Kerstvakantie
  • 08-01-2018 Studiedag team; Alle kinderen vrij

 

 

De ouderbijdrage voor 2014/2015 voor een geheel schooljaar is vastgesteld op €16,50.  Voor leerlingen die na 1 januari instromen is het bedrag € 9,00

Ieder schooljaar wordt aan het begin van het schooljaar een brief verzonden/uitgedeeld door de activiteitencommissie met het verzoek om het schoolgeld over te maken.

Het bedrag bij voorkeur in één keer betalen t.n.v.;

Stichting beheer oudergelden de Moolhoek
Rabobank NL77 RABO 036 86 13 801, Kapelle
S.v.p. voorzien van de naam en groep van de desbetreffende leerling(en).

Het betreft een vrijwillige bijdrage, die volledig wordt gebruikt voor het financieren van de vele activiteiten rond de feestdagen, de sinterklaascadeaus, bak- en knutselactiviteiten etc. Zonder deze bijdrage is dat niet of in mindere mate mogelijk. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld, niet in de laatste plaats door de kinderen.