Agenda

November/december

  

  • 20-11-2017 Voorlichtingsavond VO ouders gr.8
  • 23- 11- 2017Ronde tafelgesprek
  • 05-12-2017 Sinterklaasfeest
  • 06-12-2017 Studiedag onderbouw; Kinderen groep 1-2-3 zijn vrij.
    20-12-2017 Kerstfeest 17 tot 19 uur; Alle kinderen vanaf 12 uur vrij!
  • 22-12-2017 Alle kinderen om 12 uur vrij
  • 25-12-2017 t/m 05-01-2018  Kerstvakantie
  • 08-01-2018 Studiedag team; Alle kinderen vrij

 

 

Regelmatig worden door ouders vragen gesteld over hoe de school omgaat met ontwikkelingsstoornissen bij de leerlingen. In eerste instantie verwijzen we naar ons zorgplan. Hierin staat gedetailleerd omschreven hoe we omgaan met zorgleerlingen. Het zorgplan is op de website van de school te downloaden.

Zodra er wordt gesproken over een stoornis, is er toetsing of medisch onderzoek aan vooraf gegaan. Na diagnose wordt er gewerkt met een handelingsplan. Hierin staat welke acties en activiteiten door de leerkracht gedaan worden om het kind te helpen. Dit handelingsplan wordt vooraf met de ouders besproken. Bekende stoornissen zijn dyslexie, ADHD en PDD-NOS.

BalansVoor de ouders met kinderen met een ontwikkelingsstoornis is er een oudervereniging.  Deze vereniging heet  Als u op het logo klikt, gaat u naar de website van Balans. Voor dyslexie en ADHD heeft Balans een steunpunt met een eigen website, te weten www.steunpuntdyslexie.nl en www.steunpuntadhd.nl

Op de website van Balans staat zeer veel informatie over de ontwikkelingsstoornissen. Over de vergoeding van de zorgverzekeraar voor kinderen met dyslexie is duidelijke informatie te vinden. Voor kinderen heeft Balans een aparte webpagina gemaakt, http://kids.balansdigitaal.nl, en ook wordt er een tijdschrift uitgegeven.

 

Mee ZeelandVoor informatie over de Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwijzen we naar de website van het RIAN, het Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk in Middelburg of naar de website van Stichting MEE Zeeland.